Патријарх Порфирије на васкршњем ручку

Овогодишња подела Васкршњих пакета хране протекла је на веома леп начин. Наиме, од самог јутра се у ваздуху осећала празнична атмосфера какву само Дивни Господ Бог наш може да нам подари када се сакупљамо лепим поводима и када смо у једној богомисли. Таква мисао је све нас заокупила због највећег хришћанског празника Васкрсења Господа нашег […]

Васкршњи ручак

„Ако је ко побо­жан и бого­љу­бив, нека се насла­ђу­је овим див­ним и све­тлим сла­вљем. Ако је ко бла­го­ра­зу­ман слу­га, нека раду­ју­ћи се уђе у радост Госпо­да сво­га. Ако се ко наму­чио посте­ћи се, нека сада при­ми пла­ту. Ако је ко од првог часа радио, нека данас при­ми пра­вед­ни дуг. Ако је ко дошао после тре­ће­га часа, нека пра­зну­је са захвал­но­шћу. Ако је ко сти­гао после шесто­га часа, нека нима­ло не сум­ња, јер ничим неће бити оште­ћен. Ако је ко про­пу­стио и деве­ти час, нека при­сту­пи не коле­ба­ју­ћи се нима­ло. Ако је ко сти­гао тек у једа­на­е­сти час, нека се не пла­ши зака­шње­ња: јер овај див­ни Госпо­дар при­ма послед­њег као и првог, одма­ра оно­га који је дошао у једа­на­е­сти час, као и оно­га који је радио од прво­га часа. И послед­њег милу­је и прво­га дво­ри; и оно­ме даје, и ово­ме дару­је; и дела при­ма, и наме­ру цели­ва; и дела­ње цени, и при­нос хва­ли…“

Обележен празник Христовог Васкрсења у Црквеној кухињи

„У почетку беше Логос, и Логос беше у Бога, и Логос беше Бог. Он беше у почетку у Бога. Све кроз њега постаде, и без њега ништа не постаде што је постало. У њему беше живот, и живот беше светлост људима. И светлост светли у тами, и тама је не обузе.“ (Јн 1, 1- 5) […]