Најава изложбе Женске радне секције ВДС-а

У сусрет Божићу Женска радна секција Верског добротворног старатељства је припремила Базар и изложбу тематски прилагођену празницима Детињци, Материце и Оци. Базар ће бити отворен у петак 20. децембра у 18 часова у просторијама ВДС-а у Француској 31 на првом спрату. Првог дана Базар ће радити до 21:00. Другог дана, у суботу 21. децембра Базар […]

Пра­знич­ни Базар Жен­ске рад­не сек­ци­је – Вре­ме је да обра­ду­је­те сво­је мали­ша­не

У сусрет Божи­ћу Жен­ска рад­на сек­ци­ја Вер­ског добро­твор­ног ста­ра­тељ­ства је при­пре­ми­ла Базар и изло­жбу темат­ски при­ла­го­ђе­ну пра­зни­ци­ма Детињ­ци, Мате­ри­це и Оци. Базар ће бити отво­рен у субо­ту 22. децем­бра у 18 часо­ва у про­сто­ри­ја­ма ВДС-а у Фран­цу­ској 31 на првом спра­ту. Првог дана Базар ће ради­ти до 21:00. Дру­гог дана, у неде­љу 23. децем­бра Базар […]

Одржана продајна изложба „Илустровано житије Светог Саве“

С благословом Његовог преосвештенства Епископа топличког Господина Арсенија у парохијском дому Спомен Храма Светог Саве одржана је од 29. до 31. јануара 2016. године продајна изложба „Илустровано житије Светог Саве“ аутора Саре Илић Горгиев иконописца из Београда. Изложбу је у сарадњи са Управом Спомен Храма организовало Верско добротворно старатељство. Приход од продаје изложених радова намењен […]