План посета милосрдне секције за МАЈ 2015.године

10.маја (недеља, након Свете Литургије) – посета Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику у Београду „Рудо”. 17.маја (недеља, након Свете Литургије) – посета Прихватилишту за збрињавање одраслих лица у Кумодражу. 24.мај (недеља, након Свете Литургије) – посета Дому за децу без родитељског старања „Моше Пијаде“ У недељи од 24.маја до 31.маја (један од радних […]