Ако смо болесни, ако се лечимо то не значи да живот треба да стане

Посета Милосрдне секције Институту за онкологију и радиологију Србије Волонтери Милосрдне секције Верског добротворног старатељства су у среду 23. октобра 2019. године посетили децу која се лече на Институту за онкологију и радиологију Србије. Сваки дан у седмици се у нашој Светој Православној цркви посебно молитвено обележава. Среда и петак су посни дани који нас […]

Трудимо се увек да пружимо сведочанство наше, личне вере у Господа

Посета деци на Институту за онкологију и радиологију Србије Уочи Спасовдана празника Вазнесења Господњег у среду 5. јуна 2019. године волонтери Милосрдне секције Верског добротворног старатељства су са јерејем Зораном Керезовићем духовником Клиничко болничког центра Србије посетили децу која се лече на Институту за онкологију и радиологију Србије. Дошли смо у посету да се са […]

Данас је дан мог крштења, данас је дан мог спасења

Посе­та деци на Инсти­ту­ту за онко­ло­ги­ју и ради­о­ло­ги­ју Срби­је Било је рано зим­ско попод­не када су у сре­ду 5. децем­бра 2018. годи­не у уоби­ча­је­но вре­ме волон­те­ри Мило­срд­не сек­ци­је Вер­ског добро­твор­ног ста­ра­тељ­ства зајед­но са јере­јем Зора­ном Кере­зо­ви­ћем духов­ни­ком Кли­нич­ког цен­тра Срби­је дошли у посе­ту деци која се лече на Инсти­ту­ту за онко­ло­ги­ју и ради­о­ло­ги­ју Срби­је. Већ […]

Посета деци на Институту за онкологију и радиологију Србије

Зајед­нич­ка моли­тва Госпо­ду, лека­ру душе и тела да Сво­јом мило­шћу посе­ти мла­ден­це ове Волон­те­ри Мило­срд­не сек­ци­је Вер­ског добро­твор­ног ста­ра­тељ­ства су у сре­ду 17. окто­бра 2018. годи­не зајед­но са јере­јем Зора­ном Кере­зо­ви­ћем духов­ни­ком Кли­нич­ког цен­тра Срби­је дошли у уоби­ча­је­ну посе­ту малим паци­јен­ти­ма који се лече на дечи­јем оде­ље­њу Инсти­ту­та за онко­ло­ги­ју Срби­је. Роди­те­љи­ма мно­го зна­чи дола­зак […]

Божићни пакетићи за децу на Институту за онкологију

Одмах по  Божићу  и по празнику Светог првомученика и  архђакона Стефана у среду 10. јануара 2018. године волонтери Милосрдне секције Верског добротворног старатељства су донели божићне пакетиће деци која се лече на Институту за онкологију и радиологију Србије. Због забране посета у овој здравственој установи, из предострожности, волонтери нису могли овом приликом да виде своје […]

Утисци с поклоничког путовања Светом Нектарију и светињама Грчке

Два члана Милосрдне секције ВДС-а су имала велики благослов да почетком новембра иду на поклоничком путовање Светом Нектарију Егинском и другим светињама Грчке. Своје утиске са овог путовања желе да поделе са другима који можда нису тренутно у ситуацији да обиђу ова света места и са свима који прате рад Милосрдне секције ВДС-а и труде се да иду уским путем који води у Царство Небеско.

„Вера која кроз љубав дела“

Волонтери Милосрдне секције Верског добротворног старатељства Архиепископије београдско карловачке су у среду 20. септембра 2017. године журно пристизали на Институт за онкологију Србије да би у уобичајено време заједно са јерејем Зораном Керезовићем духовником Клиничког центра Србије посетили децу која се лече на Институту.