vds-logo+text
spc-sr

Tag: Медвеђа

Епархија нишка и ВДС Архиепископије београдско-карловачке заједно у хуманитарној акцији у општини Медвеђа

У четвр­так 29. новем­бра 2018. годи­не, Њего­во Пре­о­све­штен­ство Епи­скоп нишки Г. Г. Арсе­ни­је је у прат­њи пре­зви­те­ра Вла­ди­ми­ра Мар­ко­ви­ћа и свештеника Епархије Нишке посе­тио општи­ну Медве­ђа.

Опширније »