Посета Дому за одрасла инвалидна лица

Настављамо тамо где смо стали Посе­та и дру­же­ње волон­те­ра Мило­срд­не сек­ци­је Вер­ског добро­твор­ног ста­ра­тељ­ства са ста­на­ри­ма Дома за одра­сла инва­лид­на лица у неде­љу 4. новем­бра 2018. годи­не поче­ли су на нај­леп­ши начин, зајед­нич­ком моли­твом на Све­тој Литур­ги­ји у Пара­кли­су Све­тог архи­ђа­ко­на Сте­фа­на у КБЦ „Бежа­ниј­ска коса“ јер је међу сабра­ним вер­ним наро­дом било и неко­ли­ко […]

Живим јер волим да живим, не умем другачије

Често смо забринути због поскупљења, вртића, бензина,… и много тога. Али постоје особе које на све то кажу „Па, па шта ако је поскупело,…све то. Зашто кукати око таквих ствари и повијати због тога леђа. Треба видети како изгледа кад не можеш сам да једеш, сам да устанеш, ходаш, одржаваш хигијену, обављаш физиолошке потребе. Треба […]