vds-logo+text
spc-sr

Tag: Дом Стационар

Љуби­те јед­ни дру­ге

У Неде­љу 22. јула 2018. годи­не  након Све­те Литур­ги­је волон­те­ри Мило­срд­не сек­ци­је Вер­ског добро­твор­ног ста­ра­тељ­ства посе­ти­ли су Дом Ста­ци­о­нар у Диљ­ској ули­и­ци. И ово­га пута доче­ка­ни као

Опширније »