Милосрдна секција посетила Дом „Моша Пијаде“

Отпевана песма као поклон:„Кад си срећан лупи тада длан о длан“ У дану када се молитвено и богослужбено сећамо великог сусрета када је праведни Симеон у младенцу Исусу примивши Га у наручје препознао обећаног Месију, Спасетеља рода љуског на празник Сретења у суботу 15. фебруара 2020 године волонтери Милосрдне секције Верског добротворног старатељства су после […]

Деци се допало да цртају и боје са волонтерима

Посета Милосрдне секције Дому „Моша Пијаде“ Волонтери Милосрдне секције Верског добротворног старатељства који по благослову јереја Владимира Марковића генералног секретара посећују установе социјалне заштите Града Београда и болнице посетили су у недељу 1. децембра 2019. године после Свете Литургије Дом за децу без родитељског старања „Моша Пијаде“. Ове недеље на почетку Божићног поста прочитано Јеванђеље […]

Дру­же­ње уз зву­ке кла­ви­ра

Посе­та Дому „Моша Пија­де“ Божић­ни пост је почео и ми се уз пост и моли­тву, два кри­ла чове­чи­је душе која је узди­жу ка Богу и дела мило­ср­ђа при­пре­ма­мо за сусрет са Бого­мла­ден­цем Хри­стом. У Вер­ском добро­твор­ном ста­ра­тељ­ству Архи­е­пи­ско­пи­је бео­град­ско кар­ло­вач­ке по бла­го­сло­ву гене­рал­ног секре­та­ра јере­ја Вла­ди­ми­ра Мар­ко­ви­ћа се поред редов­них актив­но­сти Ста­ра­тељ­ства већ пола­ко врше […]

Из осмеха љубав ниче

Волонтери Милосрдне секције Верског добротворног старатељства Архиепископије београдско карловачке су у недељу 24. септембра 2017. године после Свете Литургије посетили Дом „Моша Пијаде“ у коме бораве деца без родитељског старања. Приликом посета деци и старим или болесним особама у установама социјалне заштите Града Београда, по благослову јереја Владимира Марковића секретара ВДС-а волонтери Милосрдне секције поред скромних понуда,…