Оснивање и почетак рада Центра

Присуством и благословом Његове Светости Патријарха Српског Господина Павла, као и одобрењем Светог Архијерејског Синода, 14. априла 1997. године отворен је у Београду Православни пастирско-саветодавни центар Архиепископије београдско-карловачке.

Потреба за отварањем ове врсте центра у нашој Цркви, првог по својој намени и раду, била је неопходна. Идеја водиља била је да се болеснима, изнемоглима, обесхрабренима и духовно осиромашенима омогући психолошка помоћ на духовним основама, од стране стручњака продуховљених Православљем, као и основно упознавање са Христовом науком. Таква врста помоћи код нас није постојала и била је недовољно позната.

Распад духовних и друштвених вредности и норми, као и међуљудских односа трајао је готово 50 година, проузрокован нехришћанским начином живота и морала. Хиљаде породица изгубиле су своје домове и своје најближе, а стотине хиљада су постали избеглице, због распада претходне Југославије, ратова који су вођени на овим просторима, косметске трагедије…

Од почетка рада Центра до краја 2000. године, одржано је 7600 терапијско-саветодавних састанака са појединцима или породицама, како из Београда тако и из свих крајева наше земље. У картотеци Центра налазило се тада преко 1300 регистрованих клијената, којима је указивана потребна помоћ. Укупан број посета у периоду од 1997. до краја 2010. године износи 51.871.

Првобитне просторије Пастирског центра – две канцеларије – постале су недовољне за испуњење мисије и свих потреба. Листа чекања је постајала све дужа, а наши сарадници имали све већи број заказаних састанака.

Захваљујући нашим добротворима и дародавцима, доласком у нове, далеко веће просторије, ове тешкоће биле су знатно олакшане.

Шта је пастирско саветовање?

Пастирско саветовање и психотерапија сједињују исцелитељне изворе вере, савремене психологије и психотерапије у проналажењу вредносних одговора на човекове животне тешкоће и проблеме данас. Поред физичке и емоционалне, човек поседује и духовну димензију. Оваквим начином рада пружамо алтернативу и значајну надградњу световном психолошком разумевању и решавању човекових потреба, односа и проблема.

Мисија

“Мисија Београд” покренута је августа 2000. године, као проширење делатности Центра, који је међу своје прве задатке поставио и јачање улоге Цркве у развоју световног друштва.


Руководили смо се речима апостола Павла: “И постадох Јудејцима као Јудејац, да Јудејце придобијем; онима под законом као под законом, да придобијем оне који су под законом; онима који су без закона постадох као без закона, премда нисам Богу без закона, него сам у закону Христову, да придобијем оне који су без закона. Слабима постадох као слаб, да слабе придобијем; свима сам био све да како год неке спасем… (1.Кор. 9,20-22)”

Као народ Христов, православни, не смемо да запоставимо мисионарску делатност у овом времену владавине неопаганизма, нити да заборавимо да Предање и традиција не подразумевају конзервацију, већ стални труд на преводу вечитих истина на језик, појмове и слике конкретног времена и конкретног простора.

Како је Центар самим својим оснивањем кренуо у активности спајања (психологије и теологије, медицине, социјалног рада, педагогије и црквеног искуства) било је природно да проширење делатности тежи спајању и неких других области људског знања.

Наше услуге

Наш рад између осталог укључује и следеће проблеме и потребе, због којих нам се можете обратити:

 

Стрес и стање страха

Депресије

Саветовање за младе

Злоупотребу дрога и алкохола

Брачно саветовање

Бол, раздвајање и губитак

Психичке проблеме у старости

Осећај ниже вредности и емоционалне депривације

Проблеми идентитета и односа са другим

Упознавање са основним духовним вредностима

Постратне и избегличке трауме


По потреби наши стручњаци врше и психијатријску процену, дијагностику и терапију.