САВЕТОВАЊЕ И ТЕРАПИЈА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОМОЋ

Кроз године свога рада Центар је постао познат као алтернатива постојећој психолошкој и психијатриској служби.

Од краја другог светског рата генерације стручњака у области менталног здравља, као и читав систем васпитања, подизане су у условима против-хришћанске етике и морала. Уз то, у последњој деценији 20. века тадашња Југославија је постала поприште криза и ратова, бомбардовања… Хиљаде породица су постале учесници или сведоци свега тога, изгубиле своје домове и породице, док су стотине хиљада особа постале прогнаници. Ово је неизбежно допринело наглом повећању менталних обољења, драстичном повећању пацијената по домовима здравља, клиникама и болницама. Све је то, уз недостатак лекова, проузроковало смањење квалитета медицинских услуга и помоћи.

У овој ситуацији Центар омогућава:
• Високо квалитетан однос између клијента и терапеута (у погледу пријема, ангажовања и времена)
• Хришћански прилаз кроз саучествовање и заједничко тражење решења.

Метод рада:

1. Први контакт са Центром успоставља се телефоном или личним доласком.
2. Зависно од тешкоћа клијент се упућује одговарајућем терапеуту или свештенику.
3. Терапеут (психолог, психијатар, свештеник, соц. радник) узима потребне инфомације од клијента, у договору са њим прави се терапијски план и програм и, по указаној потреби, укључују се и други сарадници Центра
4. Уколико је неопходно терапеут планира консултације и сарадњу са другим медицинским установама, у циљу пружања што боље помоћи.
5. Време трајања једног терапијског састанка је између 30 и 60 минута.
6. Број састанака је неограничен, зависно од проблема и учињеног напретка.
7. Рад сарадника Центра је бесплатан.

Саветодавни рад и терапија укључују:

• Стрес и стање страха.
• Депресије.
• Индивидуално саветовање и терапију.
• Брачно саветовање.
• Породично саветовање.
• Духовно саветовање.
• Саветовање за младе.
• Психијатријску евалуацију и терапију.
• Саветовање за старије.
• Живот у новој средини и пост-трауматски синдром.
• Проблеме дрога и алкохола.

Коначно, следећа два графикона показују време које су клијенти провели посећујући Центар и њихове одговоре да ли су им се очекивања од Центра испунила.

10112022pastirski
10112022pastirski2