ДОБРОТВОРИ

…како су красне ноге онијех који доносе глас за мир, који доносе глас за добро! (Рим. 10, 15) Коначно смо добили прилику да угостимо великог добротвора српског народа и Српске Православне Цркве, а повод је била промоција књиге „18 дана

Велики пријатељ српског народа из братске Грчке, Митрополит Китруса, Катерине и Платамона г. Георгије, данас је био гост Радија Слово љубве поводом представљања српског издања његове књиге "18 дана у Конгу – Дневник православног мисионара“ . Разговор (кратак део је на крају) који је

Данас је Црквеној кухињи ВДС-а испоручена вредна донација Фондације „Задужбина Светог манастира Хиландара”. Намирнице ће делом бити употребљене за припремање хране у Црквеној кухињи, а другим делом ће бити подељене најугроженијим корисницима. Списак донираних намирница:Нудле 77кутија (3080 ком)Брашно 60 кгШећер 58

14. октобра ове године, на празник Покрова Пресвете Богородице, просторије ВДС-а су посетили и у Црквеној кухињи волонтирали, послужујући храну корисницима, чланови фондације предвођени Аном Дивац. Своје умеће наше драге даме су исказале припремајући веома укусна слана и слатка пецива.За

На све­ча­но­сти упри­ли­че­ној 26. ју­на 2019. го­ди­не у Па­три­јар­ши­ји срп­ској у Бе­о­гра­ду, Ње­го­ва Све­тост Па­три­јарх срп­ски Г. Ири­неј уру­чио је ор­ден Све­тог Са­ве дру­гог сте­пе­на г-ђи Ка­та­ри­ни Ду­ја­но­вић (Кathy Fan­slow), пред­сед­ни­ци Ху­ма­ни­тар­не ор­га­ни­за­ци­је „Our Serbs – На­ши Ср­би“ из Чи­ка­га

ЈКП „Инфостан технологије“ и Верско добротворно старатељство су организовали акцију за прикупљање финансијских средстава за помоћ Црквеној кухињи ВДС-а која сваки дан припрема више од 2000 оброка за суграђане који нису у прилици да себи обезбеде оброк. Уз фебруарски рачун

Ху­ма­ни­тар­на ор­га­ни­за­ци­ја Срп­ска Со­ли­дар­ност ха­ном и го­спо­дин Бран­ко Ан­тић су под сло­га­ном „На­ше ма­ло је не­ко­ме мно­го“ ор­га­ни­зо­ва­ли ху­ма­ни­тар­ну ак­ци­ју за по­моћ ви­ше­дет­ним по­ро­ди­ца­ма и Цр­кве­ној ку­хи­њи Вер­ског до­бро­твор­ног ста­ра­тељ­ства и на тај на­чин по­ка­за­ли сво­ју љу­бав и ста­ра­ње пре­ма нај­по­тре­би­ти­јем сло­ју љу­ди у

На празник Светог Серафима Саровског 15. јануара ове године, секретар ВДС-а јереј Владимир Марковић и ђакон Бранислав Јоцић су посетили Школу за оштећене слухом – наглуве „Стефан Дечански“ у Општини Савски Венац и том приликом поделили 260 брижљиво упакованих божићних

И ове године на Божић 7. јануара 2019. године од раног јутра је било врло живо у Верском добротворном старатељству у Француској 31. Дан је био прави зимски, хладан и волонтери су пекли мекике и кували чај да би се

Витлејемска звезда светли и данас сјајније од светлости велеграда и путовођа је за оне који имају очи да виде и уши да чују. Ова неугасива светлост окупила је на свечану Божићну академију и даривање Верског добротворног старатељства 4. јануара 2019.