vds-logo+text
spc-sr

Верско
Добротворно Старатељство

је хуманитарна, добротворна организација која делује у оквирима Српске Православне Цркве.

Рад
Верског
Добротворног
Старатељства

заснован је на основним непролазним хришћанским вредностима љубави према ближњима.

СКУПШТИНА
ВДС-а

је највиши орган ВДС-а коју сазива и отвара Његова Светост Патријарх Српски, Председник ВДС-а, једном или више пута годишње. Поред Његове Светости чланови скупштине су и: Викарни епископи, Архијерејски Намесници, Старешине храмова и још два делегата, представници свих 7 ресора из реда лаика, који су посебно ангажовани у раду ВДС-а и као такви заслужили место у Скупштини. Скупштина брине о основним потребама ове установе, у организационом, материјалном и развојном смислу.

Основна
сврха
деловања

ове добротворне оганизације је спровођење различитих хуманитарних активности, у циљу пружања помоћи свима којима је то потребно.

УПРАВНИ
ОДБОР

чине дванаест изабраних лица, који су по одређеним критеријумима, струци и афинитету распоређени по ресорима. УО је оперативни орган који спроводи у живот све одлуке Његове Светости које се односе на ВДС и његов делокруг рада и одлуке Скупштине које су претходно одобрене од Председника ВДС-а тј. Његове Светости Патријарха.

РЕСОРИ

Целокупни рад је подељен у 7 ресора. На челу сваког ресора налази се организатор, предводник у раду који има своје чланове помоћнике (од 10 до 15 чланова).

НАЧИН
ФИНАНСИРАЊА

Све црквене јединице Архиепископије београдско- карловачке уплатама по буџету учествују у формирању фонда Верског добротворног старатељства. Уз то помоћ пружа и Управа за сарадњу са црквама и верским заједницама Министарства правде Републике Србије, појединачне уплате на рачун и у канцеларији ВДС-а, кутија у Храму Св. Саве и кроз акције прикупљања средстава као што је преко уплатница Инфостана.