ЕРАЗМУС +

Са благословом Његове Светости Патријарха српског Г. Иринеја и митрополита Китруса, Катерине и Платамона Г. Георгија по први пут ове године у организацији Верског добротворног старатељства и Канцеларије за младе „Св. Фотије“ из Катерине, група омладинаца из Србије је учествовала у европском програму ERASMUS +. У Европској Унији живе многи народи и различите културе, али […]

Летовање ученика Богословија у Грчкој

Благословом Његове Светости Патријарха српског Г. Иринеја и Митрополита китруског Г. Георгија већ четрврту годину за редом наставља се сарадња Верског добротворног старатељства Архиепископије београдско-карловачке са Митрополијом Китруса, Катаринија и Платамона у Грчкој. И ове године плод те сарадње је бесплатно летовање за ученике српских богословија у периоду од 8.-18. августа 2019. године у Катеринију […]

Летовање вишедетних породица у Грчкој

И ове године је Верско добротворно старатељство организовало летовање за вишедетне породице у Грчкој. По пети пут ВДС се прихватио овог дивног подухвата и по благослову Његове Светости Патријарха српског Господина Иринеја и Високопреосвећеног Митрополита Китруса, Катеринија и Платамоне Господина Георгија провели десет незаборавних дана.На летовање је отпутовало седам вишедетних породица које су предвођене службеницима […]

Уче­ни­ци Бого­сло­ви­ја на лето­ва­њу у Грч­кој 2018. г.

На позив митро­по­ли­та Китру­са, Ката­ри­не и Пла­та­мо­на г. Геор­ги­ја, а по бла­го­сло­ву Њего­ве Све­то­сти Патри­јар­ха срп­ског г. Ири­не­ја, и ове 2018. Годи­не, орга­ни­зо­ва­на је посе­та Грч­кој за уче­ни­ке и про­фе­со­ре три бого­сло­ви­је; бео­град­ске, нишке и кар­ло­вач­ке. У орга­ни­за­ци­ји ВДС-а и ове годи­не, као и прет­ход­не две, спо­ји­ле су се и збра­ти­ми­ле три бого­сло­ви­је. Гене­рал­ни секре­тар […]

Поклоничко путовање Верског добротворног старатељства

Бла­го­сло­вен који дола­зи у име Господ­ње И ове годи­не Вер­ско добро­твор­но ста­ра­тељ­ство Архи­е­пи­ско­пи­је бео­град­ско кар­ло­вач­ке је по бла­го­сло­ву Њего­ве Све­то­сти Патри­јар­ха срп­ског Госпо­ди­на Ири­не­ја орга­ни­зо­ва­ло покло­нич­ко путо­ва­ње за волон­те­ре који у „Ста­ра­тељ­ству“, по бла­го­сло­ву нашег Патри­јар­ха Ири­не­ја кроз раз­ли­чи­те видо­ве актив­но­сти пома­жу потре­би­ти­ма, нашим најугроженијим сугра­ђа­ни­ма, за мно­ге „неви­дљи­вим људи­ма“, на мар­ги­ни дру­штва. Скуп волон­те­ра, […]

Путопис богословаца на летовању у Грчкој

На позив митрополиита Китруса, Катерине и Платамона Господина Георгија, а по благослову Његове Светости Патријарха српског Г. Иринеја, током августа 2017. године огранизована је десетодневна посета Грчкој за ученике и професоре три богословије: београдске, нишке и крагујевачке. На овај срдачни позив одазвала се организација „Верско добротворно старатељство“ Архиепископије београдско-карловачке са својим генералним секретаром свештеником Владимиром […]

Летовање ученика Богословија у Грчкој

Другу годину за редом са благословом Његове Светости Патријарха српског Господина Иринеја Верско добротворно старатељство Архиепископије београдско-карловачке организује бесплатно летовање за ученике Богословија СПЦ. Домаћин нашим ученицима је Митрополит китруски, Катерине и Платамона Господин Георгије, велики пријатељ нашег народа и наше Свете Цркве.

Лето пријатељства

У навечерје празника Преображења Господњег, испраћени архијерејским благословом Епископа топличког Г. Арсенија, вишедетне породице у организацији Верског добротворног старатељства предвођени ђаконом Браниславом Јоцићем кренуле су на летовање у Грчку. Спремни за нове авантуре стигли смо на одредиште у јутарњим часовима наредног дана. Дочекало нас је љубазно особље домаћина које нам је помогло да се сместимо у собе. Летња […]

Мостови братске љубави у Христу

И ове године је у организацији ВДС-а пут Грчке кренула група деце на бесплатно летовање. Путнике је лично благословио и испратио Његова Светост Патријарх српски Г. Иринеј заједно са својим викарем, владиком Арсенијем. Један од наших великих добротвора и покровитеља овог путовања фирма „Ласта“ је опет послала своју посаду и летење по Грчкој је могло […]