Улица Француска 31, I спрат
+381 11 2182 776
sekretar@starateljstvo.rs

Menu

Категорија: ДОБРОТВОРИ

Хуманошћу против глади

Хуманошћу против глади

Акција запослених у Народној банци Србије (Мт 25, 34–40) “Тада ће рећи Цар онима што му стоје са десне стране: Ходите благословени Оца мојега; примите Царство које вам је припремљено од постања свијета. Јер огладњех, и дадосте ми да једем; ожедњех, и напојисте ме; странац бијах, и примисте ме; … И одговарајући Цар, рећи ће […]

Грубин поново донирао кломпе

Грубин поново донирао кломпе

Породична фирма „Грубин” из Старе Пазове је и ове године донирала кломпе за волонтере у Црквеној кухињи Верског добротворног старатељства. На тај начин настављена је дивна сарадња.

Митрополит Георгије у Србији

Митрополит Георгије у Србији

…како су красне ноге онијех који доносе глас за мир, који доносе глас за добро! (Рим. 10, 15) Коначно смо добили прилику да угостимо великог добротвора српског народа и Српске Православне Цркве, а повод је била промоција књиге „18 дана у Конгу“ на српском језику чији је аутор управо Митрополит Китруса, Катерине и Платамона Г. […]

Митрополит Георгије из Грчке у Радију Слово љубве

Митрополит Георгије из Грчке у Радију Слово љубве

Велики пријатељ српског народа из братске Грчке, Митрополит Китруса, Катерине и Платамона г. Георгије, данас је био гост Радија Слово љубве поводом представљања српског издања његове књиге “18 дана у Конгу – Дневник православног мисионара“ . Разговор (кратак део је на крају) који је водила Сања Пановић, уз превод ђакона Бранислава Јоцића, о овој књизи […]

Помоћ Хиландара

Помоћ Хиландара

Данас је Црквеној кухињи ВДС-а испоручена вредна донација Фондације „Задужбина Светог манастира Хиландара”. Намирнице ће делом бити употребљене за припремање хране у Црквеној кухињи, а другим делом ће бити подељене најугроженијим корисницима. Списак донираних намирница:Нудле 77кутија (3080 ком)Брашно 60 кгШећер 58 кгСо 60 кгМакароне 91 комПиринач 20 комKечап 23 комПасуљ 25 кгЏем 29 комФефероне 7 […]

Фондација Ана и Владе Дивац у Црквеној кухињи

Фондација Ана и Владе Дивац у Црквеној кухињи

14. октобра ове године, на празник Покрова Пресвете Богородице, просторије ВДС-а су посетили и у Црквеној кухињи волонтирали, послужујући храну корисницима, чланови фондације предвођени Аном Дивац. Своје умеће наше драге даме су исказале припремајући веома укусна слана и слатка пецива.За ову посету фондација је обезбедила намирнице за припремање оброка.

Орден Светога Саве 2. реда за Г-ђу Кети Фенслоу

Орден Светога Саве 2. реда за Г-ђу Кети Фенслоу

На све­ча­но­сти упри­ли­че­ној 26. ју­на 2019. го­ди­не у Па­три­јар­ши­ји срп­ској у Бе­о­гра­ду, Ње­го­ва Све­тост Па­три­јарх срп­ски Г. Ири­неј уру­чио је ор­ден Све­тог Са­ве дру­гог сте­пе­на г-ђи Ка­та­ри­ни Ду­ја­но­вић (Кathy Fan­slow), пред­сед­ни­ци Ху­ма­ни­тар­не ор­га­ни­за­ци­је „Our Serbs – На­ши Ср­би“ из Чи­ка­га и ве­ли­ком до­бро­тво­ру Срп­ске Цр­кве и срп­ско­га на­ро­да.

Уплатница за помоћ Црквеној кухињи уз рачун за инфостан

Уплатница за помоћ Црквеној кухињи уз рачун за инфостан

ЈКП „Инфостан технологије“ и Верско добротворно старатељство су организовали акцију за прикупљање финансијских средстава за помоћ Црквеној кухињи ВДС-а која сваки дан припрема више од 2000 оброка за суграђане који нису у прилици да себи обезбеде оброк. Уз фебруарски рачун за инфостан, који пристиже средином марта, добићете уплатницу уз помоћ које можете да уплатите ваш […]

„Наше мало је некоме много“

„Наше мало је некоме много“

Ху­ма­ни­тар­на ор­га­ни­за­ци­ја Срп­ска Со­ли­дар­ност ха­ном и го­спо­дин Бран­ко Ан­тић су под сло­га­ном „На­ше ма­ло је не­ко­ме мно­го“ ор­га­ни­зо­ва­ли ху­ма­ни­тар­ну ак­ци­ју за по­моћ ви­ше­дет­ним по­ро­ди­ца­ма и Цр­кве­ној ку­хи­њи Вер­ског до­бро­твор­ног ста­ра­тељ­ства и на тај на­чин по­ка­за­ли сво­ју љу­бав и ста­ра­ње пре­ма нај­по­тре­би­ти­јем сло­ју љу­ди у Бе­о­гра­ду. У окви­ру ове ак­ци­је до­ни­ра­но је 210 ки­ло­гра­ма те­сте­ни­на, ве­ли­ки […]

Special
Offers
GET EXTRA 50% OFF
Mother's Day
Sale ends in
SHOP NOW