Васкршњи ручак

„Ако је ко побо­жан и бого­љу­бив, нека се насла­ђу­је овим див­ним и све­тлим сла­вљем. Ако је ко бла­го­ра­зу­ман слу­га, нека раду­ју­ћи се уђе у радост Госпо­да сво­га. Ако се ко наму­чио посте­ћи се, нека сада при­ми пла­ту. Ако је ко од првог часа радио, нека данас при­ми пра­вед­ни дуг. Ако је ко дошао после тре­ће­га часа, нека пра­зну­је са захвал­но­шћу. Ако је ко сти­гао после шесто­га часа, нека нима­ло не сум­ња, јер ничим неће бити оште­ћен. Ако је ко про­пу­стио и деве­ти час, нека при­сту­пи не коле­ба­ју­ћи се нима­ло. Ако је ко сти­гао тек у једа­на­е­сти час, нека се не пла­ши зака­шње­ња: јер овај див­ни Госпо­дар при­ма послед­њег као и првог, одма­ра оно­га који је дошао у једа­на­е­сти час, као и оно­га који је радио од прво­га часа. И послед­њег милу­је и прво­га дво­ри; и оно­ме даје, и ово­ме дару­је; и дела при­ма, и наме­ру цели­ва; и дела­ње цени, и при­нос хва­ли…“

У сусрет Васкрсу

Празник над празницима, Светло и Славно Васкрсење Господа нашег Исуса Христа, сваке године доноси радост људима широм света.
Ове године ћемо Васкрс дочекати у веома тешким условима у којима ће многи наши суграђани празник прославити веома скромно.

Подела намирница у Великој и Страсној седмици

Верско добротворно старатељство је и на почетку Велике и Страсне недеље организовало поделу прехрамбених намирница и хигијенских средстава за свих 2000 корисника Црквене кухиње. Пакети су дељени на свих 5 пунктова свима онима који су могли да дођу. Свима који су спречени због старости, болести или из било ког другог разлога возачи ВДС-а ће са […]

Подела пакета намирница и хигијенских средстава

Пета неде­ља Вас­кр­шњег поста у Цркве­ној кухи­њи поче­ла је рад­но. Од раног јутра је фор­ми­ран дуга­чак ред редов­них кори­сни­ка кухи­ње, али и оних које је ова тешка ситу­а­ци­ја иза­зва­на дело­ва­њем Коро­на виру­са при­мо­ра­ла да оброк за себе и сво­је бли­жње затра­же у Цркве­ној кухи­њи. Дана­шњој акци­ји Вер­ског добро­твор­ног ста­ра­тељ­ства сво­јим при­ло­гом у виду хиги­јен­ских паке­та […]

Велика акција поделе животних намирница 1. део

У скла­ду са миси­јом Срп­ске Пра­во­слав­не Цркве, у овом вео­ма тешком тре­нут­ку за све ста­нов­ни­ке Срби­је и све­та уоп­ште, про­ис­те­клом услед дело­ва­ња зло­ћуд­ног Коро­на виру­са, Вер­ско добро­твор­но ста­ра­тељ­ство је покре­ну­ло низ акци­ја који­ма пома­же и пома­га­ће нај­у­гро­же­ни­је поро­ди­це и поје­дин­це у Архи­е­пи­ско­пи­ји бео­град­ско-кар­ло­вач­кој и у дру­гим епар­хи­ја­ма СПЦ у Срби­ји. Због оби­ма и оте­жа­не набав­ке […]

Божић у Црквеној кухињи

Радост ангелског поздрава „Мир Божији, Христос се роди“ волонтери Верског добротворног старатељства су и овог Божића поделили са потребитима, корисницима Црквене кухиње при Верском добротворном старатељству Архиепископије београдско-карловачке чије се активности одвијају по благослову Његове Светости Патријарха српског Господина Иринеја.

Христос васкрсе! Ваистину васкрсе!

Подела Васкршњих пакета хране Васкршње Слово – Свети Јован Златоусти …Стога дакле, уђите сви у радост Господа свога; и први и други, плату примите; богати и убоги, једни с другима ликујте; уздржљивци и лењивци, дан поштујте; ви који сте постили и ви који нисте постили, веселите се данас! Трпеза је препуна, наслађујте се богато сви! […]

Уплатница за помоћ Црквеној кухињи уз рачун за инфостан

ЈКП „Инфостан технологије“ и Верско добротворно старатељство су организовали акцију за прикупљање финансијских средстава за помоћ Црквеној кухињи ВДС-а која сваки дан припрема више од 2000 оброка за суграђане који нису у прилици да себи обезбеде оброк. Уз фебруарски рачун за инфостан, који пристиже средином марта, добићете уплатницу уз помоћ које можете да уплатите ваш […]

Божић у Црквеној кухињи

И ове године на Божић 7. јануара 2019. године од раног јутра је било врло живо у Верском добротворном старатељству у Француској 31. Дан је био прави зимски, хладан и волонтери су пекли мекике и кували чај да би се пре поделе божићних пакета с печеницом, прилозима и колачима окрепили корисници Црквене кухиње за које се већ традиционално за Божић и Васкрс припрема празнична трпеза.

У сусрет Божићу

Волонтери ВДС-а су се свесрдно потрудили да све буде спремно за Божићни ручак. Својим вредним рукама упаковали су 2000 пакета који ће бити подељени корисницима Црквене кухиње. Подела божићних пакета у Црквеној кухињи почеће у 12 часова.